Om säkerhet online och offline

Det är viktigt att skydda den informationen man har på sin hårddisk. Det kan röra sig om all möjlig information och kan tillhöra privatpersoner, stat eller företag till exempel. Man kan vidta en massa olika åtgärder för att skydda den här informationen, men man måste alltid ha i åtanke att om det finns ett system så finns det en hacker som kan bryta sig in. Beroende på hur stor server du har kan även själva säkerhetsåtgärderna variera i storlek. Om man inte själv är expert i det här ämnet så är det mer lämpligt att man talar med en expert om vilka program eller system som ska skydda ens information.

Varför säkerhet är så viktigt

Image result for Varför säkerhet är så viktigtEftersom man har olika data, det vill säga man har sparat information på sin hårddisk, som man inte vill att vem som helst ska ta del av så finns det även system som ser till att den här informationen kommer sparas och skyddas på rätt sätt. Det kan handla om att uppgifterna är känsliga eller privata och att man därför inte vill dela med sig av den. Man kan skydda den både online och offline. Att skydda information online gör man genom att installera olika programvaror som sätter upp en digital vägg runt servern. Man kan kalla dessa för firewalls, alltså brandvägg på svenska. När det kommer till skydd offline så kan man sätta upp system för lösenord och liknande som gör det svårt för hackers att ta sig in om det är så att din hårddisk blivit stulen eller liknande.

Om säkerhet online

Det finns många program som man kan välja mellan. Det är som en djungel av olika fördelar och nackdelar och i slutändan så är det bara du som vet exakt vad det är du är ute efter. Det vill säga om du inte är nybörjare, då är det bättre att du tar kontakt med en expert, förklarar situationen och sedan kan du få råd om vilken programvara som passar dig bäst som brandvägg. Man kan såklart använda sig av mer än ett program. Det är önskvärt om man hanterar känslig information som man inte vill att någon annan ska komma åt. Programmen fungerar då som att de sätter upp flera väggar kring din server, och det blir såklart svårare för en hacker eller ett virus att ta sig in. Man kan till och med få en varning i vissa fall om någon tagit sig igenom till exempel den första väggen.

Vad finns det för åtgärder för att upprätthålla säkerhet offline?

Man kan vidta en rad olika åtgärder för att skydda sin information offline. Först och främst är det viktigt att man har bra lösenord som inte är enkla att klura ut. Man kan använda sig av funktionerna som finns i datorns programvara för att skaffa starka lösenord. Det man dessutom kan göra är att man låser in servern eller hårddisken på en plats där ingen kan komma åt den. Det är väldigt viktigt om man jobbar med servrar av stora modeller.