Sakerhet

Related imageMan brukar kalla en server för en värddator. Det innebär i princip att denna ska kunna fungera för värd för andra enheter som vill kommunicera med varandra. Det kan till exempel vara sådana enheter som fysiska datorer eller programvaror. Det finns flera olika sätt på vilka man kan skydda servrar från att krascha. I följande inlägg kommer du kunna läsa om några av de mest vanliga fysiska och digitala åtgärderna du kan vidta.

Storleken på servern avgör hur pass mycket säkerhet man behöver

Först och främst måste man avgöra vilken omfattning en server har. I många fall räcker det med endast digitala åtgärder för att skydda den information som finns på servern. Men ibland, om man handskas med riktigt viktig information eller har väldigt många olika servrar, så kan det även vara viktigt att sätta säkra lås på lokalen där du förvarar dessa.

Vilken typ av information vill man skydda?

Vilken information man vill skydda beror på hur pass viktigt man värderar den att vara. Det kan vara hemlig information om en nation, ett företag, en kollision eller något liknande som rör många intressenter. Det finns sedan även information som är av privat karaktär. Detta kan vara sådant som identitet online, bankkonto och så vidare. Det finns de som är väldigt skeptiska om det ens är värt att lägga upp sådan information online och därför kanske hellre väljer att bevara denna i pappersform i ett kassavalv eller något liknande.

Säkra med hjälp av lås och bom

Att sätta ett bra lås på dörren in till lokalen där man förvarar sina servrar eller sin server kan vara ett bra första steg för att rent fysiskt. Det finns dock vägar in för virus och hackare trots ett lås på en dörr. De kan ta sig in i servern genom nätet. Men man måste se till att man har ett bra lås på lokalen samt i vissa fall även högre säkerhet som säkerhetspersonal samt övervakningssystem som kan filma de olika platserna av din lokal. Det finns ett värde för tjuvar att stjäla de här datorerna som agerar som servrar.

En stor server kräver mycket skydd

Om man handskas med större mängder av känslig data så kan det vara bra att ha flera program som skyddar datan digitalt. Det man gör då är att man sätter upp en firewall som fungerar som en digital vägg kring din server. Man kan säkra sina lösenord med hjälp av olika program. Ibland kan det vara tillräckligt med ett program medan det i andra fall kan vara behövligt med flera program som kompletterar varandra. Om du jobbar med känslig information och fått uppdraget att skydda denna är det bästa alternativet för dig att söka upp en expert som ger dig särskilda råd om vilka program som passar ditt ändamål.

Program kan skilja sig

Det finns flera olika program och de kan skilja sig åt i vissa avseenden. Något som man bör tänka på när man väljer är om programvaran är bättre lämpad för Mac eller hellre för PC.